หน้าแรก Room Rates Coffee Shop Ozone Pool Promotions Gallery Location Contact Us

ROOMS

@VILLAS                                                                        

  

                                  Standard                                                                       Superior

  

                                  Deluxe                                                                       Chalicha Suite


@BUILDING

  

                     Standard Double Room                                               Deluxe Double Room                                                                      Deluxe Twin Room


  chalicharesort@hotmail.com TEL...077-502888 FAX...077-502424
view