หน้าแรก Room Rates Coffee Shop Ozone Pool Promotions Gallery Location Contact Us

ชลิชารีสอร์ท
185 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-502888  แฟ็กซ์ : 077-502424
E-mail : chalicharesort@hotmail.com
www.chalicha.com


  chalicharesort@hotmail.com TEL...077-502888 FAX...077-502424
view